• فرم مشاهده بیمه نامه
   بیمه های زندگی (بیمه نامه سپهر سرمد)

   بیمه های زندگی (بیمه نامه سپهر سرمد)

   راهنمای دریافت خسارت

   مدارک لازم جهت بررسی خسارت فوت ( فوت حادثه) :
   1- تکمیل فرم دریافت خسارت توسط ذینفع یا ذینفعان فوت بیمه شده
   2- تحویل اصل بیمه نامه و اوراق الحاقی آن
   3- اصل یا کپی برابر اصل شناسنامه باطل شده بیمه شده
   4- گواهی فوت تأیید‌شده از سوی ادارات ثبت احوال و یا کنسول‌گری‌های سفارت ایران در خارج از کشور به همراه گواهی دفن معتبر مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح
   5- اصل یا کپی برابر اصل جواز دفن بیمه شده.
   6- گزارش حادثه از مراجع ذیصلاح در صورت فوت به علت حادثه.
   7- درصورت فوت ناگهانی در منزل، ارائه گواهی اورژانس.
   8- کلیه سوابق ‌پزشکی بیمارستانی، نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی
   9- گواهی انحصار وراثت (در مواردی که منافع بیمه به وراث قانونی تعلق می‌گیرد.)
   10- درصورتیکه وراث قانونی یا استفاده کنندگان فوت بیمه شده صغیر باشند، اخذ قیم نامه یا دستور مرجع قضائی.
   11- اصل و کپی مدارک شناسایی استفاده کنندگان در صورت فوت بیمه شده.
   12- اصل یا کپی برابر اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتیکه بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را برعهده داشته و در اثر حادثه فوت نموده باشد. ( متناسب با نوع وسیله نقلیه).

   مدارک لازم جهت بررسی خسارت نقص عضو ناشی از حادثه:
   1- تکمیل فرم دریافت خسارت توسط بیمه گذار و دریافت شماره حساب بیمه شده.
   2- گزارش حادثه از مراجع ذیصلاح.
   3- درصورتیکه حادثه در منزل باشد، ارائه گواهی اورژانس و شرح حال دستی بیمه گذار ارسال شود.
   4- کلیه سوابق ‌پزشکی بیمارستانی، نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی.
   5- اصل یا کپی برابر اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتیکه بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را برعهده داشته است. ( متناسب با نوع وسیله نقلیه).
   6- گواهی تکمیل درمان از طرف پزشک معالج یا پزشکی قانونی جهت مشخص شدن درصد نقص عضو دائم و کامل.

   مدارک لازم جهت بررسی خسارت هزینه پزشکی ناشی از حادثه :
   1- تکمیل فرم دریافت خسارت توسط بیمه گذار و دریافت شماره حساب بیمه شده.
   2- دریافت اصل فاکتور هزینه های ناشی از حادثه ( کپی برابر اصل فاکتور ها فقط در حالتی قابل بررسی است که اصل فاکتورها برای بیمه گر دیگری ارسال شده باشد، لازم به ذکر است در این حالت ارسال اصل گواهی مبلغ پرداختی ر به بیمه گذار الزامی است و مبلغ خسارت پرداختی مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده و مبلغ کل فاکتورها خواهد بود).
   3- گزارش حادثه از مراجع ذیصلاح.
   4- درصورتیکه حادثه در منزل باشد، ارائه گواهی اورژانس و شرح حال دستی بیمه گذار ارسال شود.
   5- کلیه سوابق ‌پزشکی بیمارستانی، نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی.
   6- اصل یا کپی برابر اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتیکه بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را برعهده داشته است. ( متناسب با نوع وسیله نقلیه).
   مدارک لازم جهت بررسی خسارت امراض خاص:
   1- تکمیل فرم دریافت خسارت توسط بیمه گذار و دریافت شماره حساب بیمه شده.
   2- اصل یا کپی برابر اصل کلیه سوابق ‌پزشکی بیمارستانی، نظریه پزشک معالج بیمه شده.
   3- تمامی دفترچه های قدیمی بیمه شده.

   مدارک لازم جهت بررسی خسارت معافیت از پرداخت حق بیمه و مستمری ناشی از معافیت ( طرح انفرادی):
   1- تکمیل فرم دریافت خسارت توسط بیمه گذار یا بیمه شده دوم( در طرح مشترک) .
   2- اصل یا کپی برابر اصل کلیه سوابق ‌پزشکی بیمارستانی، نظریه پزشک معالج بیمه شده.
 • بیمه عمر و سرمایه گذاری سرمد
  بیمه عمر و سرمایه گذاری سرمد
  آدرس: تهران ، بلوار آفریقا ، تقاطع خیابان اسفندیار ، نبش خیابان آرش غربی ،پلاک 113 ، ساختمان سپهر آفریقا ، طبقه اول
  تلفن:
  مرکز تمــاس : 43954000 (021)
  امورمشتریان : 43963(021)
  فکس: 43954954(021)
  پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
 • آشنایی با بیمه سرمد
 • دسترسی سریع مشتریان
 • پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان